Facebook
tel. 503-96-24-96    biuro@spsoft-tech.pl
WÓZKI
WIDŁOWE
ŁADOWARKA
TELESKOPOWA
HDS
ŻURAWIE
SUWNICE
HAKOWY
PODESTY
MASZYNY
BUDOWLANE
KONSERWATOR UDT
KURSY
KOLEJOWE
KURS
SPAWACZA
KURS OPERATORA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH
(wózków widłowych)


KURS: WÓZKI WIDŁOWE Uprawnienia UDT:
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia (z wyłączeniem wózków specjalizowanych tj. wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem) - [dawna kategoria IIWJO]
Obejmuje wszystkie wózki nie specjalizowane, z dowolnym napędem silnikowym - spalinowym, elektrycznym, spalinowo-elektrycznym lub gazowym.
Cena kursu katalogowa: 450 PLN + egzamin UDT 310 PLN
Cena kursu w promocji grupowej: 265 PLN + egzamin UDT 310 PLN
Nasze szkolenie obejmuje również, bez dopłaty, tematykę bezpiecznego użytkowania butli gazowej, w tym jej bezpiecznej wymiany.

KURS: WÓZKI WIDŁOWE SPECJALIZOWANE Uprawnienia UDT: Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem [dawna kategoria IWJO]UWAGA: Ta kategoria uprawnia także do obsługi wszystkich pozostałych wózków widłowych.
Cena kursu: 600 PLN + egzamin UDT 310 PLN
Nasze szkolenie obejmuje również, bez dopłaty, tematykę bezpiecznego użytkowania butli gazowej, w tym jej bezpiecznej wymiany.


Miejsce kursu i egzaminu UDT:
• na terenie zakładu pracy - na urządzeniu Zleceniodawcy (zarówno instruktorzy jak i egzaminatorzy UDT dojeżdżają na miejsce); terminy szkoleń uzgadniamy szybko i elastycznie
• w naszych lokalizacjach - skontaktuj się z nami ws wolnego terminu i miejsca.


SZKOLIMY ELASTYCZNIE, SZYBKO, SKUTECZNIE, TANIO! NA TERENIE CAŁEJ POLSKI!
SZYBKI KONTAKT: 503 962 496 biuro@spsoft-tech.pl


INFORMACJE dodatkowe dotyczące szkoleń na obsługę wózków:
• Wózek jezdniowy podnośnikowy to mechaniczny pojazd kołowy o napędzie silnikowym - spalinowym, elektrycznym, spalinowo-elektrycznym lub gazowym. Należy do urządzeń transportu bliskiego. Używany jest głównie do prac magazynowych, załadunkowych i rozładunkowych.
• Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów, od dnia 09.08.2018 pracodawca nie może już wystawiać imiennych zezwoleń na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych. Aby móc pracować na stanowisku operatora wózka, należy posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne (legitymację UDT lub TDT), które otrzymuje się po pozytywnie zdanym egzaminie przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego.
Zgodnie z tym rozporządzeniem, imienne zezwolenia na obsługę wózków:
1) wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;
2) wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;
3) wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
• Od dnia 01.06.2019 nastąpiła zmiana kategorii UDT oraz zakresu i terminów uprawnień. Nasza oferta obejmuje szkolenia wg najnowszych przepisów.
• Wszystkimi formalnościami związanymi z egzaminem zajmuje się nasza firma. Egzaminy odbywają się przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego UDT lub - na życzenie zakładu pracy - przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego TDT. Uprawnienia UDT i TDT są równoznaczne i wzajemnie akceptowane na podstawie przepisów ustawy o dozorze technicznym.


RÓWNIEŻ: SZKOLENIA UNIJNE DOFINANSOWANE

FAQ - najczęstsze pytania dotyczące egzaminów na obsługę wózków:
1. Czy muszę zdać egzamin państwowy aby obsługiwać wózek widłowy?
Tak, zgodnie z rozporządzeniem ważnym od 09.08.2018 każda osoba pragnąca obsługiwać wózki widłowe tj. wózki jezdniowe podnośnikowe zobowiązana jest posiadać uprawnienia kwalifikacyjne UDT lub TDT. Można je uzyskać tylko przystępując do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego.
2. Jak długo są ważne uprawnienia na wózki?
Z dniem 01.06.2019 wszystkie uprawnienia UDT / TDT, bez względu na to kiedy zostały wydane, nie są już bezterminowe. Zachowują one ważność:
- dla egzaminów zdanych pozytywnie przed datą 01.06.2019 - uprawnienia są ważne przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia 2019 czyli są ważne do 01.01.2024 r.
- dla egzaminów zdanych pozytywnie po 01.06.2019 - uprawnienia są ważne do daty podanej na legutymacji tj. wg rozporządzenia - przez okres 5 lat (wózki specjalizowane) lub 10 lat (wózki niespecjalizowane) - patrz powyższy opis szkoleń.
Przed upływem terminu ważności uprawnień (legitymacji UDT / TDT) osoba posiadająca uprawnienie może je przedłużyć bezpłatnie na pisemny wniosek złożony na 3 miesiące przed wygaśnięciem uprawnień. Do wniosku trzeba będzie dołączyć oświadczenie
(pod rygorem odpowiedzialności karnej) o wykonywaniu pracy na stanowisku obsługi lub konserwacji tego urządzenia przez minimum 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat. Nie są wymagane zaświadczenia z pracy, jak również ten okres 3 lat może być przerywany, nie w ciągłości.
3. Co, jeśli nie przepracuję tych minimum 3 lat przy obsłudze wózka?
Wówczas należy przystąpić do ponownego egzaminu przed komisją UDT / TDT i opłacić ustawową opłatę za egzamin.
4. Czy egzamin na wózek jest ustny czy pisemny?
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Do części praktycznej mogą przystąpić tylko osoby, które zdały pozytywnie egzamin teoretyczny.
Od dnia 01.06.2019 egzamin teoretyczny odbywa się w formie pisemnej (wg stanu na rok 2019 - w formie testu z 15 pytaniami).
5. Kiedy dowiaduję się czy zdałem egzamin na wózek?
W dniu egzaminu.
6. Czy mogę odebrać od razu legitymację UDT na operatora wózka, po zdanym egzaminie?
Nie. Biuro terenowe UDT po zdanym egzaminie przekazuje protokół do centrali UDT Warszawa, gdzie następuje wydruk i wysyłka legitymacji.
W ofercie również: KONSERWACJA WÓZKÓW

Szkolenia konserwatorów
Zapraszamy również na naszą stronę: www.spsoft-tech.pl/
Zobacz nasze pozostałe oferty:
Farba termoizolacyjna
Konserwacja i serwis
Szkolenia UDT:

- Wózki widłowe
- Ładowarka teleskopowa
- HDS
- Żurawie
- Suwnice
- Hakowy
- Podesty
- Maszyny budowlane
- Konserwator UDT

Szkolenia spawaczy
Szkolenia kolejowe
Szkolenia dla grafików
Szkolenia informatyczne
Szkolenia prawnicze
Folia grzejna
Kontakt


Kontakt:

SPSoft-Tech
tel. 503-962-496
e-mail: biuro@spsoft-tech.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia:

Imię i nazwisko:

Telefon:

Email:


Treść:Sprawdź najbliższe terminy:
Terminy szkoleń

Projekt i wykonanie strony: Website Development 2017