Facebook
tel. 503-96-24-96    biuro@spsoft-tech.pl
WÓZKI
WIDŁOWE
ŁADOWARKA
TELESKOPOWA
HDS
ŻURAWIE
SUWNICE
HAKOWY
PODESTY
MASZYNY
BUDOWLANE
KONSERWATOR UDT
KURSY
KOLEJOWE
KURS
SPAWACZA
KURS KONSERWATORA
konserwacja urządzeń transportu bliskiego UDT / TDTUrządzenia transportu bliskiego (UTB) to maszyny wykorzystywane do przemieszczania osób i / lub ładunków, pracujące w ograniczonym zasięgu. Zapraszamy na kurs konserwacji urządzeń transportu bliskiego wymienionych poniżej, podlegających zarówno pod UDT (Urząd Dozoru Technicznego) jak i TDT (Transportowy Dozór Techniczny).

KURS KONSERWATORA
Cena kursu: 890 PLN + egzamin UDT 260 PLN
Cena dotyczy 1 rodzaju uprawnień z poniższej listy.
Miejsce kursu: na terenie zakładu pracy - na urządzeniu Zleceniodawcy (instruktorzy dojeżdżają na miejsce); terminy szkoleń uzgadniamy szybko i elastycznie
Miejsce egzaminu: na terenie zakładu pracy lub w siedzibie UDT / TDT.
W przypadku szkoleń dla osób nie posiadających dostępu do urządzenia - prosimy o kontakt.
LISTA KURSÓW NA KONSERWATORA Z EGZAMINAMI PAŃSTWOWYMI UDT / TDT:
1. Konserwator wciągarek i wciągników
- Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
- Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia
2. Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
Potocznie - konserwator wózków widłowych i wózków jezdniowych specjalizowanych tzw. ładowarek teleskopowych.
3. Konserwator suwnic, wciągników i wciągarek
- Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
- Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
4. Konserwator podestów ruchomych
- Podesty ruchome stacjonarne, wiszące oraz masztowe
- Podesty ruchome przejezdne oraz załadowcze, w tym do transportu osób
- Podesty ruchome na pojazdach kolejowych
5. Konserwator żurawi
- Żurawie stacjonarne (uprawnia do konserwacji żurawi stacjonarnych i wciągników oraz wciągarek ogólnego przeznaczenia)
- Żurawie samojezdne oraz przenośne i przewoźne (uprawnia do konserwacji żurawi samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych oraz żurawi stacjonarnych i wciągników oraz wciągarek ogólnego przeznaczenia)
- Żurawie wieżowe, szybkomontujące, szynowe i stacjonarne (uprawnia do konserwacji żurawi wieżowych, szybkomontujących, szynowych i stacjonarnych oraz wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia)
- Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych
6. Konserwator układnic magazynowych
7. Konserwator dźwigników
- Dźwigniki do podnoszenia ładunków, w tym pojazdów
- Dźwigniki do podnoszenia pojazdów kolejowych
- Dźwigniki montowane na pojeździe kolejowym
8. Konserwator wyciągów towarowych
9. Konserwator dźwigów budowlanych towarowych i towarowo-osobowych
10. Konserwator urządzenia do manipulacji kontenerami przy pracach przeładunkowych
11. Konserwator układarki do układania torów
12. Konserwator przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach
Konserwacja powyższych urządzeń technicznych wymaga posiadania kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym (egzaminem) Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego.


SZKOLIMY ELASTYCZNIE, SZYBKO, SKUTECZNIE, TANIO! NA TERENIE CAŁEJ POLSKI!
SZYBKI KONTAKT: 503 962 496
biuro@spsoft-tech.pl


INFORMACJE dodatkowe:
• Wszystkimi formalnościami związanymi z egzaminem zajmuje się nasza firma. Egzaminy odbywają się przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego UDT lub - na życzenie zakładu pracy - przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego TDT. Uprawnienia UDT i TDT są równoznaczne i wzajemnie akceptowane na podstawie przepisów ustawy o dozorze technicznym.
• Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego UTB reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 30 października 2018 r. i dotyczy:
wciągarek i wciągników, suwnic, żurawi, układnic, dźwigników (podnośników), wyciągów towarowych, podestów ruchomych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych, schodów i chodników ruchomych, przenośników okrężnych kabinowych i platformowych, wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, dźwigów do transportu osób lub ładunków, dźwigów budowlanych i dźwigów towarowych małych, dźwignic linotorowych, przenośników kabinowych i krzesełkowych o ruchu obrotowym, przeznaczonych do celów rekreacyjno-rozrywkowych, urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, przeciągarek pojazdów szynowych.
Określa również formy dozoru technicznego, terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB, wymaganą dokumentację, warunki eksploatacji, modernizacji i napraw UTB, rodzaje i zakres badań technicznych, terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych i inne.
Zobacz nasze pozostałe oferty:
Armatura przemysłowa
Konserwacja i serwis
Szkolenia UDT:

- Wózki widłowe
- Ładowarka teleskopowa
- HDS
- Żurawie
- Suwnice
- Hakowy
- Podesty
- Maszyny budowlane
- Konserwator UDT

Szkolenia spawaczy
Szkolenia kolejowe
Szkolenia dla grafików
Szkolenia informatyczne
Szkolenia prawnicze
Folia grzejna
Kontakt


Kontakt:

SPSoft-Tech
tel. 503-962-496
e-mail: biuro@spsoft-tech.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia:

Imię i nazwisko:

Telefon:

Email:


Treść:Sprawdź najbliższe terminy:
Terminy szkoleń

Projekt i wykonanie strony: Website Development 2017